Jak działa firma windykacyjna?

Firmy windykacyjne zajmują się odzyskiwaniem długów. Mają za zadanie doprowadzenie do ugody pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem. Klientami takich usług mogą być zarówno instytucje, firmy, jak i osoby prywatne. Jednak często firmy windykacyjne skupiają swoją działalność na odkupywaniu długów za niższą cenę, po czym zarabiają, ściągając pełną należność z dłużnika.

Jeśli firma windykacyjna nie może dojść do porozumienia z dłużnikiem, to sprawa zostaje skierowana do sądu, a odzyskaniem długu zajmuje się komornik, który posiada bardziej skuteczne możliwości odzyskania należności. W przeciwieństwie od firmy windykacyjnej komornik jest uprawniony do zajęcia rachunku bankowego, sprzętów, samochodu, mieszkania lub pensji. Dlatego, to windykacja jest przyjemniejszą ścieżką do spłaty długu. Windykator po sprawdzeniu autentyczności długu może próbować kontaktować się z dłużnikiem za pomocą listów, e-maili lub SMS-ów. Natomiast nie może nękać i nachodzić osoby zadłużonej w domu, czy pracy. Tak samo nie posiada prawa, żeby wejść do mieszkania i zajmować mienia bez pozwolenia, w przeciwieństwie do komornika.

Sprawdź: WriteaBlog

Firmy windykacyjne działają na podstawie ustawy z 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej i muszą być wpisane do rejestru przedsiębiorstw. Są uprawnione do odzyskiwania pieniędzy w sposób zgodny z prawem. 

Dla zachowania najwyższych standardów firmy windykacyjne przestrzegają kodeksów etycznych, takich jak “Zasady dobrych praktyk firm windykacyjnych”, które zostały opracowane dla zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce przedsiębiorstw z tej branży. Zasady te między innymi wspominają o regułach komunikowania się z dłużnikami w sposób nienaruszający prawa, a także określa, w jaki sposób adresować listy, prowadzić rozmowy telefoniczne i realizację działań związanych z odzyskiwaniem należności w terenie.

Firmy windykacyjne kujawsko pomorskie posiadają imponujące doświadczenie w ściąganiu długów i są w stanie na równi konkurować z ogólnopolskimi przeciwnikami.